Maandag 4 juni 2018
 


Wat is TEATSEN???
Het TEATSEN is een relatief nieuwe sport, die nog nergens anders ter wereld beoefend wordt. Jelle Dijkstra en Wietse Veenstra uit WERGEA zijn de bedenkers van dit zeer spectaculaire spel.

Kampioenschappen 2018
Het Wytze Veenstra Wergeaster Kampioenskip 2018 is al weer achter de rug. Zaterdag 2 juni werd het Wergeaster sportpark weer omgetoverd tot een teatsarena.
De prijswinnaars zijn aan de rechterkant te vinden. Wanneer er foto's beschikbaar zijn, dan wordt dat hier gemeld.


25e Wereld Kampioenschap Teatsen

Het belangrijkste toernooi voor teatsend Nederland en ver daarbuiten is natuurlijk het Wereld Kampioenschap . In 2018 kunnen we met trots een jubileum aankondigen: Dit jaar wordt het 25e WK Teatsen georganiseerd!

Je kunt je online inschrijven via het volgende formulier Kijk snel tegen wie je het op moet nemen dit WK: heren en dames


@Teatsen op Twitter

Volg Teatsen nu ook op Twitter, voor het laatste nieuws, lotingen, uitslagen, etc. twitter.com/teatsen


Foto's
Foto's van het wereldkampioenschap 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 en 2015 en het Wergeaster kampioenschap 2007, 2010 en 2011 online.  

Check ook onze Facebook-pagina voor foto's en nieuws
 

Hall of fame
Hier staat een Hall of Fame online met daarin alle winnaars en winnaressen van de afgelopen jaren.

WERELDKAMPIOENSCHAP TEATSEN 2017
48 parturen in de Wergeaster Arena. Na twee dagen teatsgeweld zijn de kransen weer uitgereikt aan de beste Teatsers van de wereld:

Dames:
Floor Snoeijing, Leeuwarden
Karin Boonstra, Leeuwarden
Marlies Huurman, Leeuwarden

Heren:
Sjoerd Hiemstra, Goutum
Eelco Kimsma, Goutum
Johannes de Leeuw,Goutum


Wytze Veenstra Wergeaster Kampioenschap TEATSEN 2018
Het 1e Wytze Veenstra Wergeaster kampioenschap was 2 juni 2018. Na een prachtige meimaand, helaas toch wat een bui´ge start van dit toernooi. Gelukkig klaarde het 's middags wat op en kreeg het publiek zeer spannende teatspartijen voorgeschoteld. Voor de uiterst gezellige nazit, werden de prijzen uitgedeeld, waarbij de kransen voor de volgende parturen waren: Winnaars van 2018 zijn de volgende parturen:

Dames:
Hester Strampel, Wergea
Jeltje Kerkstra, Wergea
Renske Hoekstra, Wergea

Heren:
Daniel van Dalen, Wergea
Reinder Veenstra, Wergea
Wouter de Groot, Techum