Maandag 23 april 2018
 


Wat is TEATSEN???
Het TEATSEN is een relatief nieuwe sport, die nog nergens anders ter wereld beoefend wordt. Jelle Dijkstra en Wietse Veenstra uit WERGEA zijn de bedenkers van dit zeer spectaculaire spel.

Kampioenschappen 2018
Het Wytze Veenstra Wergeaster Kampioenskip 2018 komt al weer snel dichterbij. Zaterdag 2 juni wordt het Wergeaster sportpark weer omgetoverd tot een teatsarena.
Opgave kan vanaf nu via het online formulier of bij Koen Wielinga (06-51963064)

Het belangrijkste toernooi voor teatsend Nederland en ver daarbuiten is natuurlijk het Wereld Kampioenschap . In 2018 kunnen we met trots een jubileum aankondigen: Dit jaar wordt het 25e WK Teatsen georganiseerd! Binnenkort meer info via deze site en onze Facebook-pagina.


@Teatsen op Twitter

Volg Teatsen nu ook op Twitter, voor het laatste nieuws, lotingen, uitslagen, etc. twitter.com/teatsen


Foto's
Foto's van het wereldkampioenschap 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 en 2015 en het Wergeaster kampioenschap 2007, 2010 en 2011 online.  

Check ook onze Facebook-pagina voor foto's en nieuws
 

Hall of fame
Hier staat een Hall of Fame online met daarin alle winnaars en winnaressen van de afgelopen jaren.

WERELDKAMPIOENSCHAP TEATSEN 2017
48 parturen in de Wergeaster Arena. Na twee dagen teatsgeweld zijn de kransen weer uitgereikt aan de beste Teatsers van de wereld:

Dames:
Floor Snoeijing, Leeuwarden
Karin Boonstra, Leeuwarden
Marlies Huurman, Leeuwarden

Heren:
Sjoerd Hiemstra, Goutum
Eelco Kimsma, Goutum
Johannes de Leeuw,Goutum


WERGEASTER KAMPIOENSCHAP TEATSEN 2017
Het 23e Wergeaster kampioenschap was in 2017 op 25 mei. De regels qua deelname waren net zoals vorige jaren, en ondanks dat er van alles te doen was in en om Wergea, toch 22 parturen op de lijst (12 heren, 10 dames). Winnaars van 2017 zijn de volgende parturen:

Dames:
Gerda Pol, Wergea
Brecht Fridsma, Wergea
Ilse Fridsma, Oentsjerk

Heren:
Daniel van Dalen, Wergea
Reinder Veenstra, Wergea
Wouter de Groot, Techum