partuur naam woonplaats
1 Reinder tholen Wergea
  Ramon van der Heide Berltsum
  Rik van der veen Wergea
2 Daniel v Dalen Wergea
  Reinder Veenstra Warga
  Wouter de Groot Leeuwarden
3 Tjerk Jan Braams Gorredyk
  Jan Willem Sinnema Wergea
  Koen Wielinga Wergea