Maandag 23 april 2018
Wytze Veenstra Wergeaster Kampioenschap in 2018

Het Wytze Veenstra Wergeaster Kampioenschap is een toernooi voor Wergeasters en wordt dit jaar voor de 24e keer georganiseerd.

Sinds 2014 zijn de regels omtrent deelname versoepeld. Twee van de drie deelnemers moeten aan een van onderstaande criteria voldoen, dan mag het partuur meedoen aan het toernooi.
1. De deelnemer is inwoner van Wergea.
2. De deelnemer is een oud-inwoner van Wergea.
3. De deelnemer is lid van een der Wergeaster verenigingen.

Wytze Veenstra Wergeaster Kampioenschap
Zaterdag 2 juni 2018
Vrije formatie, mannen en vrouwen, vanaf 14 jaar, opgave tot 1 juni 2018 19.00 uur

Aanmelden kan via het online-aanmeldingsformulier hieronder (als je geen e-mailadres hebt, vul dan even je telefoonnummer in):


Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
E-mailadres:

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
E-mailadres:

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
E-mailadres:Natuurlijk is het ook nog steeds mogelijk om je op te geven via de telefoon bij Koen Wielinga:

06-51963064

Terug